متقاضیان می توانند رزومه خود را همراه با یک قطعه عکس به آدرس شرکت : (مشهد – خیابان آیت ا... عبادی – نبش آیت ا... عبادی 42) و یا به آدرس ایمیل
bazargostar.pegah2@gmail.com
ارسال نمایند.


شرایط احراز


کارشناس برنامه ریزی:

1. مسلط به نرم افزارهای عمومی آفیس و مسلط به جستجو و رسانه های اجتماعی اینترنتی.
2. آشنایی و تسلط کامل به نرم افزارهای آفیس، برنامه نویسی در Vba-excel و کلیه مباحث excel.
3. تسلط به نرم افزار Qlikview Mls-.
4. تسلط به مباحث کنترل پروژه- برنامه ریزی- تولید و کنترل موجودی- برنامه ریزی حمل و نقل.
5. تسلط به استانداردهای ISO - مفاهیم فرآیند سازی- تحلیل و مدل سازی سیستم ها.
6. آشنایی با بانک اطلاعاتی Sql
7. دارای توانایی کارگروهی – خلاقیت – تحلیل و ارائه راهکار.

کارشناس اداری:

1. مسلط به امور اداری، قوانین کار و تجارت.
2. فعال، دقیق، پیگیر و مسئولیت پذیر.
3. تسلط به نرم افزار Excel
4. دارای مدرک کارشناسی(کلیه شاخه های مدیریت).